Uvjeti povrata

Uvjeti povrata

U slučaju da sa naručenim artiklom niste zadovoljni možete u roku od 15 dana raskinuti ugovor. Rok počinje teći od dan nakon dana kada je kupac primio robu. Nakon predanog izvještaja mora se vratiti proizvode u roku od 15 dana. Proizvodi moraju biti vraćeni neupotrjebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži sa priručnicima i potvrdom o garanciji. Povrati obavezno priložite kopiju originalnog računa. Kupovinu za vraćene artikle ćemo vam doznačiti na vaš bankovni račun ili ćemo vam po dogovoru kupovinu ubrajati u dobropis kod slijedeće kupovine. Cjelokupan iznos vam vratimo odmah odnosno najkasnije u roku od 15 dana.

Zamjena proizvoda za isti proizvod moguća je samo ako je proizvod oštećen ili na neki drugi način ne funkcionira. U slučaju da se napomenute uvjete ne uzima u obzir, morat ćemo povratu odbiti.

Artikle možete vratiti na našu adresu lično ili poštom na adresu:

e-Disti d.o.o.
______________